Цени на горивата днес

3,14 лв./л +0,00лв.
цени от 2,70 до 3,32 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 3,03лв.
VM Petroleum VM Petroleum 3,04лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,04лв.
CHIMOIL CHIMOIL 3,05лв.
Lukoil Lukoil 3,05лв.
Insa Oil Insa Oil 3,06лв.
Dieselor Dieselor 3,07лв.
Light Light 3,08лв.
Power Oil Power Oil 3,08лв.
Топливо Топливо 3,09лв.
Зара Зара 3,10лв.
AVIA AVIA 3,14лв.
Круиз Круиз 3,14лв.
Тип Тип 3,14лв.
InterSpeed InterSpeed 3,15лв.
Gazprom Gazprom 3,15лв.
Shell Shell 3,17лв.
Eko Eko 3,17лв.
Rompetrol Rompetrol 3,18лв.
OMV OMV 3,18лв.
Petrol Petrol 3,19лв.

3,28 лв./л +0,00лв.
цени от 3,04 до 3,40 лв./л

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 3,13лв.
Еко Петрол Еко Петрол 3,14лв.
Зара Зара 3,15лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,17лв.
Power Oil Power Oil 3,17лв.
Insa Oil Insa Oil 3,19лв.
Dieselor Dieselor 3,20лв.
Тип Тип 3,20лв.
Light Light 3,22лв.
CHIMOIL CHIMOIL 3,24лв.
Круиз Круиз 3,25лв.
Lukoil Lukoil 3,25лв.
Топливо Топливо 3,26лв.
InterSpeed InterSpeed 3,29лв.
AVIA AVIA 3,30лв.
Shell Shell 3,32лв.
Petrol Petrol 3,32лв.
Gazprom Gazprom 3,32лв.
Eko Eko 3,32лв.
Rompetrol Rompetrol 3,33лв.
OMV OMV 3,33лв.

1,60 лв./л +0,00лв.
цени от 1,45 до 1,79 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 1,51лв.
Топливо Топливо 1,53лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,55лв.
Light Light 1,55лв.
Еко Петрол Еко Петрол 1,55лв.
Круиз Круиз 1,55лв.
AVIA AVIA 1,56лв.
Insa Oil Insa Oil 1,56лв.
Dieselor Dieselor 1,56лв.
Тип Тип 1,56лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,57лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,58лв.
Power Oil Power Oil 1,58лв.
InterSpeed InterSpeed 1,59лв.
Lukoil Lukoil 1,59лв.
Rompetrol Rompetrol 1,62лв.
Shell Shell 1,62лв.
Petrol Petrol 1,62лв.
Gazprom Gazprom 1,62лв.
Eko Eko 1,62лв.
OMV OMV 1,62лв.

3,62 лв./кг +0,00лв.
цени от 2,58 до 3,99 лв./кг

средни цени в някои вериги:
Global Commerce Global Commerce 3,41лв.
М-Газ М-Газ 3,45лв.
InterSpeed InterSpeed 3,46лв.
Lukoil Lukoil 3,50лв.
Insa Oil Insa Oil 3,57лв.
AVIA AVIA 3,69лв.
OMV OMV 3,71лв.
Булмаркет Булмаркет 3,72лв.
Круиз Круиз 3,79лв.
Eko Eko 3,79лв.
Зара Зара 3,82лв.
Petrol Petrol 3,83лв.
Райков Сервиз Райков Сервиз 3,84лв.
Gazprom Gazprom 3,87лв.
VM Petroleum VM Petroleum 3,96лв.
Атанасов груп Атанасов груп 3,98лв.
CHIMOIL CHIMOIL 3,98лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,98лв.

3,38 лв./л +0,00лв.
цени от 3,29 до 3,44 лв./л

средни цени в някои вериги:
InterSpeed InterSpeed 3,28лв.
Gazprom Gazprom 3,42лв.

3,63 лв./л +0,00лв.
цени от 3,21 до 3,85 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 3,21лв.
Dieselor Dieselor 3,30лв.
Тип Тип 3,30лв.
InterSpeed InterSpeed 3,33лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,37лв.
Insa Oil Insa Oil 3,46лв.
Gazprom Gazprom 3,52лв.
AVIA AVIA 3,56лв.
Lukoil Lukoil 3,56лв.
Petrol Petrol 3,63лв.
Eko Eko 3,69лв.
OMV OMV 3,74лв.
Shell Shell 3,75лв.

3,48 лв./л +0,00лв.
цени от 2,17 до 3,72 лв./л

средни цени в някои вериги:
CHIMOIL CHIMOIL 2,55лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,19лв.
VM Petroleum VM Petroleum 3,24лв.
Еко Петрол Еко Петрол 3,25лв.
Зара Зара 3,26лв.
Топливо Топливо 3,30лв.
Круиз Круиз 3,34лв.
Insa Oil Insa Oil 3,37лв.
Lukoil Lukoil 3,40лв.
Gazprom Gazprom 3,42лв.
Rompetrol Rompetrol 3,48лв.
Petrol Petrol 3,55лв.
Eko Eko 3,58лв.
OMV OMV 3,60лв.
Shell Shell 3,61лв.