Цени на горивата днес

2,71 лв./л +0,00лв.
цени от 2,49 до 2,92 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 2,56лв.
Pegas Pegas 2,60лв.
Insa Oil Insa Oil 2,60лв.
Dieselor Dieselor 2,61лв.
Power Oil Power Oil 2,62лв.
Круиз Круиз 2,63лв.
Gazprom Gazprom 2,64лв.
Топливо Топливо 2,64лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,65лв.
Зара Зара 2,65лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,65лв.
Атанасов груп Атанасов груп 2,70лв.
AVIA AVIA 2,70лв.
Rompetrol Rompetrol 2,70лв.
Lukoil Lukoil 2,70лв.
Eko Eko 2,73лв.
Тип Тип 2,73лв.
OMV OMV 2,75лв.
Petrol Petrol 2,76лв.
Shell Shell 2,76лв.

2,79 лв./л +0,00лв.
цени от 2,49 до 3,03 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 2,56лв.
Pegas Pegas 2,65лв.
Еко Петрол Еко Петрол 2,65лв.
Insa Oil Insa Oil 2,65лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,66лв.
Круиз Круиз 2,68лв.
Тип Тип 2,70лв.
Dieselor Dieselor 2,71лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,72лв.
Топливо Топливо 2,72лв.
Power Oil Power Oil 2,74лв.
Gazprom Gazprom 2,75лв.
AVIA AVIA 2,75лв.
Атанасов груп Атанасов груп 2,77лв.
Lukoil Lukoil 2,77лв.
Rompetrol Rompetrol 2,79лв.
Eko Eko 2,81лв.
OMV OMV 2,83лв.
Shell Shell 2,84лв.
Petrol Petrol 2,85лв.

1,25 лв./л +0,00лв.
цени от 1,09 до 1,44 лв./л

средни цени в някои вериги:
Insa Oil Insa Oil 1,17лв.
Еко Петрол Еко Петрол 1,18лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,19лв.
Pegas Pegas 1,19лв.
Зара Зара 1,19лв.
Круиз Круиз 1,19лв.
Dieselor Dieselor 1,19лв.
Топливо Топливо 1,21лв.
Тип Тип 1,22лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,22лв.
Lukoil Lukoil 1,22лв.
Атанасов груп Атанасов груп 1,23лв.
Rompetrol Rompetrol 1,23лв.
Eko Eko 1,24лв.
AVIA AVIA 1,24лв.
Petrol Petrol 1,26лв.
Gazprom Gazprom 1,27лв.
OMV OMV 1,28лв.
Shell Shell 1,29лв.

2,10 лв./кг +0,00лв.
цени от 1,69 до 3,00 лв./кг

средни цени в някои вериги:
Атанасов груп Атанасов груп 1,85лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,85лв.
Global Commerce Global Commerce 1,90лв.
AVIA AVIA 1,92лв.
Insa Oil Insa Oil 1,98лв.
Зара Зара 1,99лв.
Райков Сервиз Райков Сервиз 2,00лв.
Eko Eko 2,01лв.
Lukoil Lukoil 2,04лв.
Gazprom Gazprom 2,06лв.
OMV OMV 2,24лв.
Булмаркет Булмаркет 2,28лв.
Petrol Petrol 2,29лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,34лв.

3,01 лв./л +0,02лв.
цени от 2,96 до 3,12 лв./л

средни цени в някои вериги:
Gazprom Gazprom 2,99лв.

3,19 лв./л +0,00лв.
цени от 2,60 до 3,69 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 2,65лв.
Тип Тип 2,80лв.
Dieselor Dieselor 2,81лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,85лв.
Insa Oil Insa Oil 2,92лв.
Gazprom Gazprom 3,06лв.
Lukoil Lukoil 3,12лв.
AVIA AVIA 3,12лв.
Petrol Petrol 3,17лв.
Eko Eko 3,26лв.
OMV OMV 3,27лв.
Shell Shell 3,31лв.

3,14 лв./л +0,00лв.
цени от 2,82 до 3,55 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 2,82лв.
Круиз Круиз 2,94лв.
Зара Зара 2,94лв.
Insa Oil Insa Oil 2,95лв.
Rompetrol Rompetrol 2,99лв.
Gazprom Gazprom 2,99лв.
Топливо Топливо 2,99лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,06лв.
AVIA AVIA 3,11лв.
Lukoil Lukoil 3,12лв.
Eko Eko 3,18лв.
Petrol Petrol 3,18лв.
OMV OMV 3,20лв.
Shell Shell 3,25лв.
CHIMOIL CHIMOIL 3,55лв.