Цени на горивата днес

1,68 лв./л +0,00лв.
цени от 1,47 до 1,95 лв./л

средни цени в някои вериги:
АЛ+КО АЛ+КО 1,50лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,51лв.
Атанасов груп Атанасов груп 1,59лв.
Power Oil Power Oil 1,60лв.
InterSpeed InterSpeed 1,61лв.
Dieselor Dieselor 1,62лв.
Зара Зара 1,63лв.
Light Light 1,66лв.
Топливо Топливо 1,66лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,67лв.
Eko Eko 1,68лв.
Shell Shell 1,68лв.
Круиз Круиз 1,69лв.
Lukoil Lukoil 1,69лв.
OMV OMV 1,69лв.
AVIA AVIA 1,70лв.
Petrol Petrol 1,71лв.
Gazprom Gazprom 1,71лв.
Rompetrol Rompetrol 1,73лв.

1,73 лв./л +0,00лв.
цени от 1,46 до 2,04 лв./л

средни цени в някои вериги:
АЛ+КО АЛ+КО 1,50лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,52лв.
Power Oil Power Oil 1,60лв.
Атанасов груп Атанасов груп 1,61лв.
Зара Зара 1,63лв.
InterSpeed InterSpeed 1,64лв.
Light Light 1,66лв.
Топливо Топливо 1,66лв.
Dieselor Dieselor 1,66лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,69лв.
Круиз Круиз 1,71лв.
Eko Eko 1,74лв.
Shell Shell 1,74лв.
Lukoil Lukoil 1,75лв.
OMV OMV 1,75лв.
Gazprom Gazprom 1,75лв.
Petrol Petrol 1,78лв.
Rompetrol Rompetrol 1,79лв.
AVIA AVIA 1,80лв.

0,78 лв./л +0,00лв.
цени от 0,63 до 1,05 лв./л

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 0,72лв.
Атанасов груп Атанасов груп 0,72лв.
АЛ+КО АЛ+КО 0,72лв.
InterSpeed InterSpeed 0,73лв.
Power Oil Power Oil 0,74лв.
Круиз Круиз 0,75лв.
CHIMOIL CHIMOIL 0,75лв.
Dieselor Dieselor 0,75лв.
Light Light 0,76лв.
Топливо Топливо 0,76лв.
Lukoil Lukoil 0,77лв.
Shell Shell 0,77лв.
Gazprom Gazprom 0,77лв.
Eko Eko 0,78лв.
OMV OMV 0,78лв.
AVIA AVIA 0,78лв.
Rompetrol Rompetrol 0,79лв.
Petrol Petrol 0,80лв.
Зара Зара 0,82лв.

1,24 лв./кг +0,00лв.
цени от 1,10 до 2,00 лв./кг

средни цени в някои вериги:
Global Commerce Global Commerce 1,15лв.
InterSpeed InterSpeed 1,17лв.
Lukoil Lukoil 1,18лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,18лв.
Атанасов груп Атанасов груп 1,18лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,18лв.
Eko Eko 1,20лв.
Булмаркет Булмаркет 1,20лв.
М-Газ М-Газ 1,21лв.
Райков Сервиз Райков Сервиз 1,22лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,23лв.
Круиз Круиз 1,23лв.
AVIA AVIA 1,24лв.
Gazprom Gazprom 1,25лв.
OMV OMV 1,26лв.
Petrol Petrol 1,28лв.
Зара Зара 1,36лв.
Rompetrol Rompetrol 1,45лв.

1,98 лв./л +0,00лв.
цени от 1,88 до 2,55 лв./л

средни цени в някои вериги:
InterSpeed InterSpeed 1,88лв.
Gazprom Gazprom 1,90лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,55лв.

2,06 лв./л +0,00лв.
цени от 1,53 до 2,27 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 1,67лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,70лв.
Dieselor Dieselor 1,76лв.
Gazprom Gazprom 1,85лв.
Petrol Petrol 2,04лв.
AVIA AVIA 2,04лв.
Eko Eko 2,06лв.
Lukoil Lukoil 2,07лв.
OMV OMV 2,13лв.
Shell Shell 2,17лв.

2,04 лв./л +0,00лв.
цени от 1,68 до 2,25 лв./л

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 1,81лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,84лв.
Зара Зара 1,86лв.
Gazprom Gazprom 1,90лв.
Power Oil Power Oil 1,92лв.
Круиз Круиз 1,95лв.
Топливо Топливо 1,99лв.
Lukoil Lukoil 2,04лв.
Rompetrol Rompetrol 2,05лв.
Petrol Petrol 2,06лв.
Eko Eko 2,07лв.
OMV OMV 2,10лв.
Shell Shell 2,11лв.