Цени на горивата днес

1,88 лв./л +0,00лв.
цени от 1,64 до 2,01 лв./л

средни цени в някои вериги:
Power Oil Power Oil 1,68лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,72лв.
InterSpeed InterSpeed 1,75лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,75лв.
Light Light 1,80лв.
Зара Зара 1,81лв.
AMK 2002 AMK 2002 1,81лв.
Dieselor Dieselor 1,83лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,84лв.
AVIA AVIA 1,84лв.
Круиз Круиз 1,87лв.
OMV OMV 1,87лв.
Rompetrol Rompetrol 1,88лв.
Топливо Топливо 1,88лв.
Eko Eko 1,89лв.
Petrol Petrol 1,89лв.
Gazprom Gazprom 1,89лв.
Lukoil Lukoil 1,90лв.
Shell Shell 1,90лв.
Тип Тип 1,95лв.

1,88 лв./л +0,01лв.
цени от 1,68 до 2,05 лв./л

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 1,69лв.
InterSpeed InterSpeed 1,75лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,76лв.
Зара Зара 1,78лв.
Power Oil Power Oil 1,78лв.
Light Light 1,80лв.
AMK 2002 AMK 2002 1,81лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,82лв.
Dieselor Dieselor 1,82лв.
Топливо Топливо 1,83лв.
AVIA AVIA 1,84лв.
Круиз Круиз 1,87лв.
Rompetrol Rompetrol 1,87лв.
Petrol Petrol 1,89лв.
Gazprom Gazprom 1,89лв.
Eko Eko 1,89лв.
OMV OMV 1,89лв.
Тип Тип 1,89лв.
Shell Shell 1,90лв.
Lukoil Lukoil 1,90лв.

0,94 лв./л +0,00лв.
цени от 0,82 до 1,06 лв./л

средни цени в някои вериги:
InterSpeed InterSpeed 0,84лв.
VM Petroleum VM Petroleum 0,86лв.
АЛ+КО АЛ+КО 0,88лв.
Power Oil Power Oil 0,89лв.
CHIMOIL CHIMOIL 0,89лв.
Light Light 0,89лв.
Круиз Круиз 0,90лв.
AMK 2002 AMK 2002 0,90лв.
AVIA AVIA 0,92лв.
Dieselor Dieselor 0,92лв.
Eko Eko 0,94лв.
Зара Зара 0,94лв.
Rompetrol Rompetrol 0,94лв.
Petrol Petrol 0,94лв.
Gazprom Gazprom 0,94лв.
Lukoil Lukoil 0,95лв.
OMV OMV 0,95лв.
Shell Shell 0,95лв.
Топливо Топливо 0,95лв.
Тип Тип 1,03лв.

1,30 лв./кг +0,00лв.
цени от 1,04 до 1,90 лв./кг

средни цени в някои вериги:
Eko Eko 1,24лв.
Petrol Petrol 1,24лв.
Gazprom Gazprom 1,24лв.
InterSpeed InterSpeed 1,25лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,25лв.
М-Газ М-Газ 1,25лв.
Lukoil Lukoil 1,27лв.
OMV OMV 1,27лв.
Булмаркет Булмаркет 1,28лв.
Круиз Круиз 1,28лв.
AVIA AVIA 1,30лв.
Райков Сервиз Райков Сервиз 1,34лв.
Зара Зара 1,36лв.
Атанасов груп Атанасов груп 1,36лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,36лв.
Global Commerce Global Commerce 1,37лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,37лв.
Rompetrol Rompetrol 1,45лв.

2,05 лв./л +0,00лв.
цени от 1,89 до 2,10 лв./л

средни цени в някои вериги:
InterSpeed InterSpeed 1,89лв.
Gazprom Gazprom 2,09лв.

2,21 лв./л +0,00лв.
цени от 1,81 до 2,41 лв./л

средни цени в някои вериги:
InterSpeed InterSpeed 1,79лв.
Зара Зара 1,82лв.
Dieselor Dieselor 1,92лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,95лв.
Gazprom Gazprom 1,99лв.
AVIA AVIA 2,13лв.
Petrol Petrol 2,15лв.
Lukoil Lukoil 2,22лв.
Eko Eko 2,24лв.
OMV OMV 2,27лв.
Shell Shell 2,31лв.

2,24 лв./л +0,00лв.
цени от 1,84 до 2,55 лв./л

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 1,88лв.
Зара Зара 1,96лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,97лв.
Круиз Круиз 2,02лв.
Топливо Топливо 2,05лв.
AMK 2002 AMK 2002 2,08лв.
Gazprom Gazprom 2,09лв.
Rompetrol Rompetrol 2,18лв.
AVIA AVIA 2,19лв.
Petrol Petrol 2,23лв.
Lukoil Lukoil 2,25лв.
OMV OMV 2,28лв.
Eko Eko 2,30лв.
Shell Shell 2,33лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,55лв.