Цени на горивата днес

2,13 лв./л +0,00лв.
цени от 1,92 до 2,22 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 1,95лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,99лв.
Insa Oil Insa Oil 2,03лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,03лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,05лв.
Light Light 2,05лв.
Зара Зара 2,07лв.
Dieselor Dieselor 2,08лв.
InterSpeed InterSpeed 2,08лв.
Power Oil Power Oil 2,09лв.
OMV OMV 2,10лв.
AVIA AVIA 2,11лв.
Топливо Топливо 2,12лв.
Круиз Круиз 2,13лв.
Eko Eko 2,15лв.
Shell Shell 2,16лв.
Petrol Petrol 2,16лв.
Gazprom Gazprom 2,16лв.
Lukoil Lukoil 2,16лв.
Тип Тип 2,16лв.
Rompetrol Rompetrol 2,16лв.

2,13 лв./л +0,00лв.
цени от 1,89 до 2,22 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 1,95лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,96лв.
Insa Oil Insa Oil 2,01лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,01лв.
Light Light 2,04лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,05лв.
Зара Зара 2,06лв.
InterSpeed InterSpeed 2,08лв.
Power Oil Power Oil 2,09лв.
AVIA AVIA 2,10лв.
OMV OMV 2,10лв.
Dieselor Dieselor 2,11лв.
Топливо Топливо 2,11лв.
Круиз Круиз 2,12лв.
Тип Тип 2,12лв.
Eko Eko 2,15лв.
Shell Shell 2,16лв.
Petrol Petrol 2,16лв.
Gazprom Gazprom 2,16лв.
Lukoil Lukoil 2,16лв.
Rompetrol Rompetrol 2,16лв.

1,03 лв./л +0,00лв.
цени от 0,79 до 1,14 лв./л

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 0,93лв.
Light Light 0,95лв.
Power Oil Power Oil 0,95лв.
АЛ+КО АЛ+КО 0,96лв.
CHIMOIL CHIMOIL 0,97лв.
Insa Oil Insa Oil 0,97лв.
Круиз Круиз 0,97лв.
Dieselor Dieselor 0,98лв.
Shell Shell 1,00лв.
Зара Зара 1,00лв.
Lukoil Lukoil 1,01лв.
Rompetrol Rompetrol 1,01лв.
InterSpeed InterSpeed 1,02лв.
Eko Eko 1,03лв.
Топливо Топливо 1,04лв.
AVIA AVIA 1,05лв.
Gazprom Gazprom 1,05лв.
OMV OMV 1,06лв.
Тип Тип 1,06лв.
Petrol Petrol 1,07лв.

1,55 лв./кг +0,00лв.
цени от 1,20 до 1,90 лв./кг

средни цени в някои вериги:
Gazprom Gazprom 1,42лв.
Rompetrol Rompetrol 1,45лв.
Eko Eko 1,48лв.
Атанасов груп Атанасов груп 1,50лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,50лв.
Зара Зара 1,50лв.
Petrol Petrol 1,51лв.
VM Petroleum VM Petroleum 1,51лв.
М-Газ М-Газ 1,52лв.
Булмаркет Булмаркет 1,55лв.
Lukoil Lukoil 1,56лв.
OMV OMV 1,56лв.
AVIA AVIA 1,59лв.
InterSpeed InterSpeed 1,59лв.
Круиз Круиз 1,61лв.
Global Commerce Global Commerce 1,61лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,65лв.
Insa Oil Insa Oil 1,67лв.
Райков Сервиз Райков Сервиз 1,68лв.

2,30 лв./л +0,00лв.
цени от 2,15 до 2,44 лв./л

средни цени в някои вериги:
InterSpeed InterSpeed 2,16лв.
Gazprom Gazprom 2,38лв.

2,45 лв./л +0,00лв.
цени от 2,10 до 2,66 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 2,10лв.
InterSpeed InterSpeed 2,12лв.
Insa Oil Insa Oil 2,19лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,20лв.
Dieselor Dieselor 2,21лв.
Gazprom Gazprom 2,28лв.
AVIA AVIA 2,35лв.
Petrol Petrol 2,42лв.
Shell Shell 2,47лв.
Lukoil Lukoil 2,48лв.
OMV OMV 2,51лв.
Eko Eko 2,52лв.

2,50 лв./л +0,00лв.
цени от 2,14 до 2,69 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 2,14лв.
VM Petroleum VM Petroleum 2,15лв.
Power Oil Power Oil 2,16лв.
Зара Зара 2,19лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,21лв.
Круиз Круиз 2,29лв.
Insa Oil Insa Oil 2,29лв.
Топливо Топливо 2,33лв.
Gazprom Gazprom 2,38лв.
AVIA AVIA 2,43лв.
Rompetrol Rompetrol 2,47лв.
Petrol Petrol 2,50лв.
Lukoil Lukoil 2,51лв.
OMV OMV 2,53лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,55лв.
Eko Eko 2,56лв.
Shell Shell 2,59лв.