Цени на горивата днес

2,62 лв./л +0,00лв.
цени от 2,41 до 3,17 лв./л

средни цени в някои вериги:
Еко Петрол Еко Петрол 2,47лв.
Light Light 2,49лв.
Insa Oil Insa Oil 2,50лв.
Dieselor Dieselor 2,51лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,51лв.
Зара Зара 2,56лв.
Топливо Топливо 2,57лв.
Круиз Круиз 2,57лв.
Lukoil Lukoil 2,57лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,58лв.
Shell Shell 2,60лв.
Тип Тип 2,62лв.
AVIA AVIA 2,63лв.
OMV OMV 2,64лв.
Gazprom Gazprom 2,64лв.
Eko Eko 2,64лв.
Rompetrol Rompetrol 2,65лв.
Power Oil Power Oil 2,65лв.
Petrol Petrol 2,67лв.

2,94 лв./л -0,01лв.
цени от 2,65 до 3,31 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 2,77лв.
Еко Петрол Еко Петрол 2,81лв.
Dieselor Dieselor 2,83лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,83лв.
Insa Oil Insa Oil 2,85лв.
Круиз Круиз 2,87лв.
Тип Тип 2,87лв.
Light Light 2,87лв.
Power Oil Power Oil 2,89лв.
Lukoil Lukoil 2,91лв.
CHIMOIL CHIMOIL 2,92лв.
Shell Shell 2,93лв.
Топливо Топливо 2,93лв.
OMV OMV 2,96лв.
AVIA AVIA 2,97лв.
Eko Eko 2,98лв.
Gazprom Gazprom 2,99лв.
Rompetrol Rompetrol 2,99лв.
Petrol Petrol 3,00лв.

1,19 лв./л +0,01лв.
цени от 1,04 до 1,35 лв./л

средни цени в някои вериги:
Круиз Круиз 1,10лв.
Light Light 1,11лв.
Еко Петрол Еко Петрол 1,13лв.
Insa Oil Insa Oil 1,13лв.
Dieselor Dieselor 1,14лв.
АЛ+КО АЛ+КО 1,14лв.
Топливо Топливо 1,14лв.
Lukoil Lukoil 1,15лв.
Тип Тип 1,16лв.
Зара Зара 1,17лв.
AVIA AVIA 1,17лв.
Gazprom Gazprom 1,19лв.
Eko Eko 1,20лв.
Rompetrol Rompetrol 1,20лв.
CHIMOIL CHIMOIL 1,20лв.
Petrol Petrol 1,21лв.
Power Oil Power Oil 1,22лв.
OMV OMV 1,22лв.
Shell Shell 1,22лв.

3,35 лв./кг +0,00лв.
цени от 2,48 до 5,92 лв./кг

средни цени в някои вериги:
AVIA AVIA 2,58лв.
Eko Eko 2,79лв.
Райков Сервиз Райков Сервиз 2,85лв.
Gazprom Gazprom 2,85лв.
Булмаркет Булмаркет 2,96лв.
Зара Зара 2,99лв.
Global Commerce Global Commerce 2,99лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,09лв.
М-Газ М-Газ 3,20лв.
CHIMOIL CHIMOIL 3,21лв.
Атанасов груп Атанасов груп 3,21лв.
OMV OMV 3,30лв.
Insa Oil Insa Oil 3,33лв.
Lukoil Lukoil 3,59лв.
Petrol Petrol 3,79лв.

3,02 лв./л +0,00лв.
цени от 2,91 до 3,12 лв./л

средни цени в някои вериги:
Gazprom Gazprom 2,99лв.

3,30 лв./л -0,01лв.
цени от 2,79 до 3,59 лв./л

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 2,83лв.
Dieselor Dieselor 2,93лв.
Тип Тип 2,97лв.
АЛ+КО АЛ+КО 3,01лв.
Gazprom Gazprom 3,19лв.
Insa Oil Insa Oil 3,20лв.
Lukoil Lukoil 3,26лв.
AVIA AVIA 3,27лв.
Petrol Petrol 3,30лв.
Shell Shell 3,35лв.
OMV OMV 3,36лв.
Eko Eko 3,37лв.

3,00 лв./л +0,00лв.
цени от 2,77 до 3,60 лв./л

средни цени в някои вериги:
Insa Oil Insa Oil 2,86лв.
Еко Петрол Еко Петрол 2,86лв.
Круиз Круиз 2,87лв.
Зара Зара 2,91лв.
Rompetrol Rompetrol 2,94лв.
Gazprom Gazprom 2,94лв.
Lukoil Lukoil 2,97лв.
АЛ+КО АЛ+КО 2,98лв.
Топливо Топливо 2,99лв.
AVIA AVIA 3,02лв.
Petrol Petrol 3,03лв.
Shell Shell 3,04лв.
Eko Eko 3,05лв.
OMV OMV 3,06лв.
CHIMOIL CHIMOIL 3,49лв.