Fuel prices today

2,22 BGN/l +0,00BGN
цени от 1,92 до 2,38 BGN/l

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 2,05BGN
DMV Petrol DMV Petrol 2,10BGN
Круиз Круиз 2,11BGN
InterSpeed InterSpeed 2,11BGN
Зара Зара 2,12BGN
Атанасов груп Атанасов груп 2,13BGN
Топливо Топливо 2,13BGN
Power Oil Power Oil 2,13BGN
Dieselor Dieselor 2,18BGN
OMV OMV 2,18BGN
CHIMOIL CHIMOIL 2,21BGN
Gazprom Gazprom 2,23BGN
AVIA AVIA 2,24BGN
АЛ+КО АЛ+КО 2,24BGN
Rompetrol Rompetrol 2,24BGN
Shell Shell 2,27BGN
Petrol Petrol 2,27BGN
Eko Eko 2,27BGN
Lukoil Lukoil 2,27BGN

2,28 BGN/l +0,00BGN
цени от 1,99 до 2,43 BGN/l

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 2,08BGN
Атанасов груп Атанасов груп 2,12BGN
Зара Зара 2,15BGN
Power Oil Power Oil 2,15BGN
DMV Petrol DMV Petrol 2,16BGN
Топливо Топливо 2,19BGN
Круиз Круиз 2,20BGN
InterSpeed InterSpeed 2,20BGN
CHIMOIL CHIMOIL 2,23BGN
Dieselor Dieselor 2,23BGN
OMV OMV 2,26BGN
AVIA AVIA 2,27BGN
Gazprom Gazprom 2,28BGN
АЛ+КО АЛ+КО 2,29BGN
Rompetrol Rompetrol 2,31BGN
Shell Shell 2,33BGN
Petrol Petrol 2,33BGN
Eko Eko 2,33BGN
Lukoil Lukoil 2,33BGN

0,94 BGN/l +0,00BGN
цени от 0,82 до 1,15 BGN/l

средни цени в някои вериги:
Круиз Круиз 0,86BGN
Power Oil Power Oil 0,87BGN
VM Petroleum VM Petroleum 0,87BGN
CHIMOIL CHIMOIL 0,89BGN
InterSpeed InterSpeed 0,89BGN
Атанасов груп Атанасов груп 0,90BGN
Топливо Топливо 0,91BGN
Dieselor Dieselor 0,91BGN
АЛ+КО АЛ+КО 0,91BGN
Зара Зара 0,91BGN
OMV OMV 0,91BGN
AVIA AVIA 0,95BGN
Gazprom Gazprom 0,95BGN
Rompetrol Rompetrol 0,96BGN
Shell Shell 0,99BGN
Petrol Petrol 1,01BGN
Eko Eko 1,01BGN
Lukoil Lukoil 1,01BGN

1,48 BGN/kg +0,00BGN
цени от 1,14 до 2,24 BGN/kg

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 1,23BGN
CHIMOIL CHIMOIL 1,24BGN
Eko Eko 1,29BGN
Зара Зара 1,31BGN
OMV OMV 1,35BGN
InterSpeed InterSpeed 1,35BGN
Petrol Petrol 1,40BGN
Lukoil Lukoil 1,41BGN
Gazprom Gazprom 1,44BGN
Круиз Круиз 1,44BGN
AVIA AVIA 1,45BGN
Булмаркет Булмаркет 1,48BGN
Rompetrol Rompetrol 1,51BGN
М-Газ М-Газ 1,52BGN
Райков Сервиз Райков Сервиз 1,54BGN
Global Commerce Global Commerce 1,58BGN
АЛ+КО АЛ+КО 1,64BGN
Атанасов груп Атанасов груп 2,24BGN

2,52 BGN/l -0,01BGN
цени от 2,17 до 2,70 BGN/l

средни цени в някои вериги:
Круиз Круиз 2,26BGN
InterSpeed InterSpeed 2,28BGN
Gazprom Gazprom 2,40BGN
Lukoil Lukoil 2,53BGN
CHIMOIL CHIMOIL 2,55BGN
Petrol Petrol 2,61BGN

2,58 BGN/l +0,00BGN
цени от 2,20 до 2,81 BGN/l

средни цени в някои вериги:
Зара Зара 2,20BGN
Dieselor Dieselor 2,33BGN
Gazprom Gazprom 2,38BGN
AVIA AVIA 2,49BGN
АЛ+КО АЛ+КО 2,50BGN
Petrol Petrol 2,59BGN
Lukoil Lukoil 2,59BGN
OMV OMV 2,59BGN
Eko Eko 2,64BGN
Shell Shell 2,71BGN

2,55 BGN/l +0,00BGN
цени от 2,20 до 2,80 BGN/l

средни цени в някои вериги:
VM Petroleum VM Petroleum 2,24BGN
Зара Зара 2,25BGN
Топливо Топливо 2,35BGN
АЛ+КО АЛ+КО 2,42BGN
Gazprom Gazprom 2,43BGN
OMV OMV 2,52BGN
Rompetrol Rompetrol 2,52BGN
Lukoil Lukoil 2,53BGN
Petrol Petrol 2,61BGN
Eko Eko 2,66BGN
Shell Shell 2,70BGN