АЛ+КО


Ал и Ко АД
9700 Шумен
ул. Цветан Зангов №2

7 бензиностанции

www.al-co.bg   054 830590

 Средни цени днес

Гориво Средна цена
A-95H 1,61 лв.
Дизел 1,61 лв.
Пропан-Бутан 0,78 лв.
Метан 1,23 лв.
A-100H 1,94 лв.
Diesel SportMax 1,80 лв.

 Бензиностанции

АЛ+КО Дивдядово
Шумен
299,921 km
А95 DSL LPG DSL+   
АЛ+КО Шумен
Шумен
301,669 km
А95 DSL CNG DSL+   
АЛ+КО Тракия
Шумен
302,204 km
А95 DSL LPG 98+ DSL+   
АЛ+КО Ивански
Ивански
305,449 km
А95 DSL LPG DSL+   
АЛ+КО Царев брод
Царев брод
307,891 km
А95 DSL LPG DSL+   
АЛ+КО Мадара
Мадара
313,053 km
А95 DSL LPG   
АЛ+КО Нови Пазар
Нови Пазар
322,194 km
А95 DSL LPG DSL+