Съобщете за грешка/неточност отностно FINES Площад Дунав