Съобщете за грешка/неточност отностно FINES село Тракия