Съобщете за грешка/неточност отностно FINES Terminal B