Съобщете за грешка/неточност отностно Shell 3023 София Ломско Шосе