Съобщете за грешка/неточност отностно Eko 1060 София - България