Съобщете за грешка/неточност отностно Eko 1165 София – Константин Величков