Съобщете за грешка/неточност отностно InterSpeed Надежда