Съобщете за грешка/неточност отностно Метанстанция ЕКОТРАНС ГАЗ