Съобщете за грешка/неточност отностно Petrol 7104 София: Пиротска