Актуална пътна обстановка

III-1907 (2)

Възстановено е движението по път III-1907 Хаджидимово - Блатска

16 януари 2021 12:12 (събота)

Възстановено е движението по път III-1907 Хаджидимово - Блатска.


III-1907 , Блатска , Хаджидимово


Ограничено е движението по път III-1907 Хаджидимово – Блатска

12 януари 2021 14:44 (вторник)

Ограничено е движението по път III-1907 Хаджидимово – Блатска поради повредено мостово съоръжение от покачването на река Места.Обходен маршрут: път III-1907 Хаджидимово – Копривен – път II-19 Копривен – Гоце Делчев – път III-197 Гоце Делчев – Дъбница – път III-1972 Дъбница – Блатска. 


II-19 , III-1907 , III-197 , III-1972 , Блатска , Гоце Делчев , Дъбница , Места , Хаджидимово