Актуална пътна обстановка

III-1402 (1)

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили над 10 тона по път III-102 Бело-Извоз, път III-1102 Кладоруп-Салаш и път III-1402 Вещица-Белоградчик, в област Видин

7 март 2015 09:40 (събота)

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили над 10 тона по път  III-102  Бело-Извоз, път  III-1102  Кладоруп-Салаш и път  III-1402  Вещица-Белоградчик, в област Видин. Леките автомобили да се движат задължително с вериги. 


III-102 , III-1102 , III-1402 , Белоградчик , Вещица , Салаш , област Видин