Съобщете за грешка/неточност отностно OMV Опълченска