Съобщете за грешка/неточност отностно Shell 3017 София Изток