Съобщете за грешка/неточност отностно Shell 3006 София Люлин