Съобщете за грешка/неточност отностно Eko 1081 Пражка пролет (Self-Service)