Съобщете за грешка/неточност отностно Eko 1065 София – Константин Величков