Съобщете за грешка/неточност отностно Eko 1022 София – Цар Борис III