Съобщете за грешка/неточност отностно Топливо Враждебна