Съобщете за грешка/неточност отностно Атанасов груп Добруджа 2