Съобщете за грешка/неточност отностно Petrol 7145 София: Хр. Смирненски