Съобщете за грешка/неточност отностно InterSpeed Дружба 1